Lacquer and SpaLacquer and Spa

Lacquer & Spa

Lacquer & Spa 宛如一片城市绿洲,隐匿于富丽堂皇的滨海湾金沙购物商城。我们提供一站式服务,包括美甲、足部护理、面部保养和反射疗法,让顾客在都会水疗胜地彻底放松身心。Lacquer & Spa 还是一家多品牌美容精品店,专为青睐奢侈品的尊贵客人提供精心准备、尊贵独享的品牌。 

纵享完美无瑕的优雅,仅在 Lacquer & Spa。

  • 图片集
Andy Maid 奢华指甲油 - 意大利
MAVEX 抗黑斑手部护理 - 瑞士
Comfort Zone GC - 安宁混合水 50ml
Comfort Zone - Hydramemory 24 小时倍效滋润霜 50ml
Comfort Zone GC - Renight 修护霜 50ml
Lacquer and Spa
Lacquer and Spa